sie 28

Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem rozporządzenia dotyczącym zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych. Projektowane zmiany spowodować mają instalację kasy fiskalnej m.in. w każdym warsztacie samochodowym, kancelarii prawnej, gabinecie lekarskim, czy też stomatologicznym bez względu na osiągane obroty.

Dotychczas limit ten wynosił 20.000 zł i był ostatnio obniżany z 40.000 zł.

Lista czynności, które objęte będą obowiązkiem prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej już od pierwszej sprzedaży przedstawia się następująco:

  • Usługi naprawy pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (w tym opon, zakładania, bieżnikowania, regenerowania),
  • Usługi w zakresie wymiany opon i kół,
  • Usługi w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
  • Usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usługi prawne (w tym w zakresie doradztwa podatkowego), z wyjątkiem usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium AiP,
  • Usługi fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne,
  • Usługi gastronomiczne, z wyjątkiem świadczonych na pokładach samolotów oraz w stołówkach uczniowsko – studenckich
  • Dostawy perfum i wód toaletowych, z wyjątkiem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.

Autor marcin \\ tagi: , ,Komentarze wyłączone.