lis 03

Fiskalizacja kasy fiskalnej

Informacje dla lekarzy, Obowiązki podatnika Możliwość komentowania Fiskalizacja kasy fiskalnej została wyłączona

Dokonanie fiskalizacji kasy fiskalnej oznacza jednokrotną i niepowtarzalną czynność inicjującą pracę modułu fiskalnego kasy wraz z pamięcią fiskalną kasy, zakończoną wydrukiem pierwszego dobowego raportu fiskalnego.

Na podstawie zgłoszenia dokonanego przez podatnika, fiskalizację kasy powinien przeprowadzić upoważniony (legitymujący się identyfikatorem nadanym przez producenta lub importera) pracownik serwisu. Producent lub importer kasy odpowiedzialny jest za warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas i on wskazuje serwis właściwy dla danego typu kas.

Nasza firma posiada uprawnienia do instalowania, fiskalizacji oraz serwisowania urządzeń fiskalnych następujących producentów:

Logo Posnet

Logo Novitus

Logo Sharp

Logo Innova

Logo Elcom

Logo Elemis

Logo Datecs

Autor marcin \\ tagi: ,