Lis 05

Zgłoszenie kasy w celu otrzymania numeru ewidencyjnego

Informacje dla lekarzy, Obowiązki podatnika Możliwość komentowania Zgłoszenie kasy w celu otrzymania numeru ewidencyjnego została wyłączona

Podatnik powinien dokonać zgłoszenia kasy w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy zgodnie z załącznikiem nr 3 w/w rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. Otrzymany numer ewidencyjny (najczęściej w formie listownej) należy na trwałe umieścić na nieruchomej części obudowy urządzenia Czytaj dalej →

Autor marcin \\ tagi: ,

Lis 02

Składanie zgłoszenia o liczbie kas

Informacje dla lekarzy, Obowiązki podatnika Możliwość komentowania Składanie zgłoszenia o liczbie kas została wyłączona

Przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej, podatnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego zgłoszenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o liczbie kas rejestrujących, które zamierza stosować oraz miejscu (adresie) ich używania. Podatnicy, którzy dokonują zgłoszenia jednej kasy, mogą to zrobić na formularzu zgłoszenia o miejscu instalacji kasy (załącznik nr 3 rozporządzenia Ministra Finansów z Czytaj dalej →

Autor marcin \\ tagi: