lis 05

Zgłoszenie kasy w celu otrzymania numeru ewidencyjnego

Informacje dla lekarzy, Obowiązki podatnika Możliwość komentowania Zgłoszenie kasy w celu otrzymania numeru ewidencyjnego została wyłączona

Podatnik powinien dokonać zgłoszenia kasy w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy zgodnie z załącznikiem nr 3 w/w rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r.

Otrzymany numer ewidencyjny (najczęściej w formie listownej) należy na trwałe umieścić na nieruchomej części obudowy urządzenia fiskalnego. Najczęściej robi się to niezmywalnym markerem.

W naszej firmie każdy klient otrzymuje wypełnione druki, gotowe do wysłania listem poleconym lub złożenia osobiście w urzędzie skarbowym.

Autor marcin \\ tagi: ,

lis 02

Składanie zgłoszenia o liczbie kas

Informacje dla lekarzy, Obowiązki podatnika Możliwość komentowania Składanie zgłoszenia o liczbie kas została wyłączona

Przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej, podatnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego zgłoszenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o liczbie kas rejestrujących, które zamierza stosować oraz miejscu (adresie) ich używania. Podatnicy, którzy dokonują zgłoszenia jednej kasy, mogą to zrobić na formularzu zgłoszenia o miejscu instalacji kasy (załącznik nr 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. , o ile zgłoszenie to zostanie złożone przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania.

Kupując urządzenie w naszej firmie otrzymasz taki druk. Wystarczy go tylko wypełnić i wysłać listem poleconym lub złożyć osobiście we właściwym urzędzie skarbowym.

Pamiętaj również, że możesz wcześniej zakupić kasę fiskalną w trybie treningowym i  przez kilka pierwszych dni nauczyć się obsługi a dopiero potem ją zafiskalizować!

Autor marcin \\ tagi: