lis 05

Podatnik powinien dokonać zgłoszenia kasy w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy zgodnie z załącznikiem nr 3 w/w rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r.

Otrzymany numer ewidencyjny (najczęściej w formie listownej) należy na trwałe umieścić na nieruchomej części obudowy urządzenia fiskalnego. Najczęściej robi się to niezmywalnym markerem.

W naszej firmie każdy klient otrzymuje wypełnione druki, gotowe do wysłania listem poleconym lub złożenia osobiście w urzędzie skarbowym.

Autor marcin \\ tagi: ,Komentarze wyłączone.