lis 02

Przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej, podatnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego zgłoszenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o liczbie kas rejestrujących, które zamierza stosować oraz miejscu (adresie) ich używania. Podatnicy, którzy dokonują zgłoszenia jednej kasy, mogą to zrobić na formularzu zgłoszenia o miejscu instalacji kasy (załącznik nr 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. , o ile zgłoszenie to zostanie złożone przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania.

Kupując urządzenie w naszej firmie otrzymasz taki druk. Wystarczy go tylko wypełnić i wysłać listem poleconym lub złożyć osobiście we właściwym urzędzie skarbowym.

Pamiętaj również, że możesz wcześniej zakupić kasę fiskalną w trybie treningowym i  przez kilka pierwszych dni nauczyć się obsługi a dopiero potem ją zafiskalizować!

Autor marcin \\ tagi:Komentarze wyłączone.