lis 07

Podatnicy są obowiązani do zwrotu uprzednio odliczonych lub zwróconych kwot w związku z ich wydatkowaniem na zakup kas fiskalnych w przypadku, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:
– zaprzestaną ich używania,
– nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis,
– zaprzestaną działalności,
– nastąpi otwarcie likwidacji,
– zostanie ogłoszona upadłość,
– nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału),
– dokonają odliczenia ulgi nie spełniając wszystkich warunków, które uprawniają ich do korzystania z odliczenia.

Autor marcin \\ tagi: ,Komentarze wyłączone.